نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخچه مهندسی شیمی

تاریخچه مهندسی شیمی


گروه مهندسی شیمی سال 1373 در دانشکده فنی تاسیس شد و در حال حاضر دوره های کارشناسی: مهندسی شیمی (بدون گرایش) و دوره های کارشناسی ارشد در جداسازی، طراحی فرایند، ترمو سینتیک، پلیمر و بیوتکنولوژی و دوره دکتری در جداسازی و طراحی فرایند و  ترمو سینتیک، را ارائه می دهد. 
ارتباطات نزدیک بین این گروه و صنایع از پالایش و پتروشیمی و غذایی وجود دارد. امکانات این بخش شامل آزمایشگاه های مختلف آموزشی از قبیل انتقال حرارت، کنترل فرایند، عملیات واحد، مکانیک سیالات، نفت و آزمایشگاه های تحقیقاتی - پژوهشی مختلف می باشد.