نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخچه مکانیک

تاریخچه مکانیک


کتابخانه دانشگاه رازی

   گروه مهندسی مکانیک

گروه مهندسی مکانیک سال 1371 در دانشکده فنی تاسیس شد و در حال حاضر دارای 20 نفر عضو هیئت علمی تمام وقت، 300 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی و 120 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشدو 11نفر دانشجو در مقطع دکتری تخصصی می باشد.همچنین این گروه مکانیک در حال حاضر دارای 5 آزمایشگاه آموزشی و 3 کارگاه آموزشی می باشد.