تاریخچه کارآفرینی در دانشگاه رازی

تاریخچه کارآفرینی در دانشگاه رازی


 
 
 

مرکز کارآفرینی دانشگاه رازی در سال 1384 فعالیت خود را آغاز نمود.این مرکز از زمان تاسیس تا اوایل نیمه دوم سال 1386 فعالیتهای مختلفی را در زمینه برگزاری کارگاههای آموزشی – ترویجی درحوزه کارآفرینی انجام داده است. از مهمترین آنها میتوان به برگزاری سه دوره آموزش مهارتهای کسب و کار ( کارآفرینی ) جهت آموزش 1100 نفر فراگیر و همچنین برگزاری چندین کارگاه آموزشی در این رابطه جهت دانشجویان و اعضاء هیات علمی دانشگاه رازی اشاره کرد . از نیمه دوم سال 1386 این مرکز با دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه ادغام و گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت با وظایف مشخص و معین که در بخش های بعدی ذکر شده است تشکیل شد .