نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تعریف علم سنجی

تعریف علم سنجی


 
علم سنجی (scientometric)را دانش اندازه گیری علم نامیده اند .  علم سنجی  با استفاده از داده های کمی مربوط به تولید، توزیع و استفاده از متون علمی، علم و پژوهش علمی را توصیف و ویژگیهای آن را مشخص می کند.
از شاخص های علم سنجی برای ارزیابی عملکرد پژوهشی نویسندگان ، نشریات، دانشگاه ها ، موسسات آموزشی و کشورها استفاده می شود.