نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تعریف

تعریف


امروزه یکی از عوامل مهم توسعه در کشور استفاده از نتایج حاصل از انجام تحقیقات جهت مقابله با چالش‌ها و نیازهای موجود در مراکز صنعتی و سایر سازمان‌های اجرایی کشور می‌باشد و چون این چالش‌ها و نیازها در سطح جامعه بسیار متنوع و در تخصص‌های مختلف می‌باشند لذا عرصه  پژوهش‌های کاربردی دائماً در حال تحول بوده و انجام پژوهش‌های کاربردی جایگاه محوری پیدا کرده است.

همچنین استقرار نظام عرضه وتقاضا،وتلاش برای تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهش وفناوری اساتید دانشگاه،ازجمله فعالیت‌هایی است که  اخیراً  مورد توجه

مسئولین کشور قرار ‌گرفته است.

  استقرار دبیرخانه کارگروه آموزش،پژوهش، فناوری ونوآوری استان در دانشگاه در سال 1394 هم دراین رابطه و در جهت تسهیل انتقال دانش ویافته‌های جدیدعلمی وپژوهشی ازدانشگاه به سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌باشد.

 

کمیته های کارگروه:

کمیته امور فناوری و نوآوری

کمیته امور آموزش

کمیته امور پژوهش