نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تغییر مکان حوزه معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه

تغییر مکان حوزه معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه


به استحضاردانشگاهیان ارجمند  می رساند حوزه معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه رازی  به ساختمان آزمایشگاه مرکزی ، طبقه همکف انتقال یافته است .