تفاهم نامه ها(ارتباط با صنعت)

تفاهم نامه ها(ارتباط با صنعت)


 
تفاهم نامه های منعقده فی ما بین دانشگاه رازی با دستگاههای اجرایی:
 

 

1- سازمان نظام مهندسی استان کرمانشاه

2- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان کرمانشاه

3- شرکت پالایش نفت کرمانشاه

4- پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیر الدین طوسی

5- موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

6- اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان کرمانشاه