نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید حکم دکتر ناهید شاه آبادی به عنوان مدیر گروه آموزشی شیمی معدنی

تمدید حکم دکتر ناهید شاه آبادی به عنوان مدیر گروه آموزشی شیمی معدنی


دکترمحمدابراهیم اعلمی آل آقا، رییس دانشگاه رازی، در حکمی دکتر ناهید شاه آبادی(عضو محترم هیات علمی دانشکده شیمی) را به مدت دو سال به  عنوان مدیر گروه آموزشی شیمی معدنی دانشگاه رازی تمدید کرد.