نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید مهلت ثبت نام در فراخوان پذیرش پسادکتری

تمدید مهلت ثبت نام در فراخوان پذیرش پسادکتری


بر اساس اعلام معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه رازی ، مهلت ثبت نام در فراخوان پذیرش پژوهشگر پسا دکتری دانشگاه رازی در سال 1399 تا تاریخ 17 شهریور ماه سال جاری تمدید شده است.