گزارش عملکرد حوزه معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه بین سالهای 1396-1392
معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه رازی منتشر کرد

گزارش عملکرد حوزه معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه بین سالهای 1396-1392

گزارش عملکرد حوزه معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه رازی 1396-1392

شنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۷

اخبار

گزارش عملکرد حوزه معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه بین سالهای 1396-1392
معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه رازی منتشر کرد
گزارش عملکرد حوزه معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه بین سالهای 1396-1392
گزارش عملکرد حوزه معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه رازی 1396-1392
مراسم تجلیل از پژوهشگران وفناوران برتر دانشگاه اه ودستگاه های اجرایی استان
در هفته پژوهش وفناوری در دانشگاه رازی برگزار می شود
مراسم تجلیل از پژوهشگران وفناوران برتر دانشگاه اه ودستگاه های اجرایی استان
همزمان با برگزاری مراسم هفته پژوهش در دانشگاه رازی ، مراسم تجلیل از پژوهشگران وفناوران برتر دانشگاه ها ودستگاه های اجرایی استان در سال 1397 ، درروز چهارشنبه 28 آذر در تالار فرهنگ وادب دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار می شود . ...
نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش و فناوری و فن بازار استان کرمانشاه
نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش و فناوری و فن بازار استان کرمانشاه
نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش و فناوری و فن بازار استان کرمانشاه روز یکشنبه ۲۵ لغایت ۲۸ آذرماه در پردیس دانشگاه رازی کتابخانه مرکزی برگزار می‌شود.
آرشیو خبرها