نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جغرافیا و پایداری محیط

جغرافیا و پایداری محیط


جغرافیا و پایداری محیط

نشریۀ جغرافیا و پایداری محیط بر اساس مجوز شماره  168323/ 18/ 3/ مورخ 16/ 8/ 1394 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره پاییز 94 حائز رتبۀ علمی- پژوهشی شده است. بر اساس  تأکید این کمیسیون  بر همراستایی مقالات با اهداف اعلام شدۀ نشریات، لطفاً مقالات خود را صرفاً در راستای موضوعات جغرافیا و پایداری محیط، که عناوین مربوطه از منوی اطلاعات نشریه اهداف و چشم انداز قابل دسترسی است، ارسال نمایید. بدیهی است نشریه به منظور احترام به حقوق مؤلفین در اسرع وقت نسبت به تعیین همراستایی مقالات ارسالی با اهداف نشریه و اعلام آن به نویسنده مسئول اقدام خواهد نمود.

آدرس سایت مجله :

https://ges.razi.ac.ir/