نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی معاونت فرهنگی و ریاست و معاونین دانشکده فنی با بازدید کنندگان دانشگاه لیل یک (LiLLE1) فرانسه

جلسه هم اندیشی معاونت فرهنگی و ریاست و معاونین دانشکده فنی با بازدید کنندگان دانشگاه لیل یک (LiLLE1) فرانسه


- درابتدا جلسه دکتر محسن حیاتی رئیس دانشکده فنی ضمن خوش آمدگویی به مهمانان عزیز آقای پروفسور بولت و پروفسور فلیپ و مدیران گروه های دانشکده توضیحاتی را در ارتباط با دانشکده دادند ودرزمینه های  مختلف همکاری  بطور جامع اشاره نمودند. دراین جلسه که به مدت دوساعت به طول انجامید راه های ارتباطی مشترک در سه بعد:

- ارتباط استاتید و بازدید اساتید از مراکز همدیگر

- تبادل دانشجو

- اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک

مورد بررسی قرار گرفت و در این جلسه پروفسور بولت رئیس مرکز تحقیقات آن دانشگاه توضیحات کاملی از امکانات پژوهشی موجود دانشگاه LILLE1 فرانسه دادند و پیشنهاداتی در راستای تبادل اساتید از مراکز همدیگر، تبادل دانشجو مخصوصاً در سطح دکتری، بازدید اساتید و دانشجویان به صورت کوتاه و زمینه های همکاری اشاره نمودند.

- سپس آقای دکتر علیزاده معاونت محترم فرهنگی دانشگاه ارتباط هر چه بیشتر بین دانشگاه رازی و دانشگاه لیل1 را پیشنهاد دادند و اشاره نمودند که با پیشبردن تفاهم نامه در آینده خیلی نزدیک این راه هموارتر خواهد شد و انشاء اله دانشگاه رازی بتواند در همه زمینه ها ارتباط خوبی را از بعد کارهای تحقیقاتی، تبادل استاد و دانشجو داشته باشد.

در انتها مدیران گروهها کامپیوتر ، معماری، به زمینه های مورد علاقه همکاران جهت همکاری پرداختند.