نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور انتشارات دانشگاه رازی برای نخستین بار در نمایشگاه هفته پژوهش وفناوری

حضور انتشارات دانشگاه رازی برای نخستین بار در نمایشگاه هفته پژوهش وفناوری


 

به گزارش معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه ، انتشارات دانشگاه رازی امسال برای نخستین بار در نمایشگاه هفته پژوهش وفناوری ، در غرفه دانشگاه رازی حضور داشت .