نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حمایت انتشارات دانشگاه رازی از چاپ کتاب منطبق بر سرفصل های درسی

حمایت انتشارات دانشگاه رازی از چاپ کتاب منطبق بر سرفصل های درسی


 انتشارات دانشگاه رازی در نامه ای اعلام کرد از چاپ کتب درسی که برمبنای سرفصل دروس گروه های آموزشی باشد، حمایت می کند .

در متن نامه امده است: " نظر به رسالت انتشارات دانشگاه رازی و نیز کمبود منابع درسی منطبق با سر فصل دروس گروه های آموزشی، شورای چاپ و نشر دانشگاه از هر گونه پیشنهاد چاپ اثر اعم از تصنیف، تالیف، ترجمه و ... منطبق با جدیدترین سرفصل دروس هر رشته استقبال نموده و اقدام به مشارکت تا 100 درصد در هزینه چاپ آثار مذکور می نماید. شایان ذکر است اثر پیشنهادی می بایست پروسه داوری انتشارات دانشگاه را طی نموده و حائز شرایط لازم جهت چاپ باشد ."