نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حمایت مالی وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ثبت اختراعات خارجی

حمایت مالی وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ثبت اختراعات خارجی


وزارت علوم در نامه ای به روسای دانشگاه ها و مراکز فناوری کشور اعلام کرده که در طرحی مشترک با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اقدام به حمایت مالی از ثبت اختراعات خارجی ( patent ) توسط اعضای هیات علمی و دانشجویان مراکز علمی ، پژوهشی و فناوری نموده است.

در متن نامه آمده است : " طبق تفـاهم صورت پـذیرفته، پیش بینی شـده است تـا 90 %از هزینه هـای ثبت اختراعات در خارج از کشور از طریق منابع تخصـیص داده شده وزارت عتف و معاونت علمی و به واسطه کانون پتنت ایران پرداخت گردد."

همچنیـن، بـه جهـت آشـنایی دانشـجویان تحصـیلات تکمیلی و اعضای هیئت علمی، فایل خلاصه ای درخصوص اهمیت و نکات کلیدی در ثبت خـارجی اختراعـات تهیه شـده است .

متن تفاهم نامه بین وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

نحوه ثبت اختراع در خارج از کشور