نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشگاه رازی برای دومین سال متوالی در نظام رتبه بندی شانگهای ، در رشته مهندسی شیمی در جمع 500 دانشگاه برتر جهان قرار گرفت .

دانشگاه رازی برای دومین سال متوالی در نظام رتبه بندی شانگهای ، در رشته مهندسی شیمی در جمع 500 دانشگاه برتر جهان قرار گرفت .دانشگاه رازی برای دومین سال متوالی در نظام رتبه بندی شانگهای ، در رشته مهندسی شیمی در جمع 500 دانشگاه برتر جهان قرار گرفت .

 

 

دکتر شهبازی مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه رازی با اعلام خبر فوق افزود :  بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ((ISC ، نظام رتبه بندی شانگهای که یکی از معتبرترین نظام های رتبه بندی دانشگاه ها در جهان است ، برای سومین سال متوالی در سال 2019 نظام رتبه بندی موضوعی خود را منتشر ساخته که 32 دانشگاه از ایران موفق شده اند در این نظام رتبه بندی قرار گیرند . دررشته مهندسی شیمی دانشگاه رازی موفق شده به همراه 19 دانشگاه دیگر از ایران در جمع 500 دانشگاه برتر جهان قرار گیرد .

ایشان افزودند  دانشگاه‌هایی می‌توانند در این حوزه‌ها مورد ارزیابی قرار گیرند که از حداقل تعداد تولیدات علمی در بازه زمانی ۲۰۱7-۲۰۱3 در پایگاه وب آو ساینس برخوردار بوده اند و این حد آستانه در رشته‌های مختلف متفاوت می باشد.

دکتر شهبازی در ادامه با بیان شاخص های مورد استفاده در نظام رتبه بندی موضوعی شانگهای با اشاره به اینکه همچون بسیاری از نظام های رتبه بندی ، شاخص های پژوهشی در صدر شاخص ها هستند ، تعداد تولیدات علمی در هر رشته دانشگاهی ، تعداد تولیدات علمی در مجلات برتر هر رشته ، میزان همکاری های بین المللی در چاپ مقالات ، میانگین تاثیر مقالات و تعداد برندگان جوایز مشهور بین المللی را شاخص های نظام رتبه بندی موضوعی شانگهای نامیدند.

شاخص های  نظام رتبه بندی موضوعی شانگهای

شاخص

توضیحات

PUB

تعداد تولیدات علمی در هر موضوع دانشگاهی

TOP

تعداد تولیدات علمی در مجلات برتر در هر حوزه

IC

درصد همکاری های بین المللی در تولید مقالات

CNCI

میانگین تاثیر مقالات (استنادات نرمال شده)

AWARD

تعداد برندگان جوایز مشهور بین المللی

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست دانشگاه های ایرانی  حاضر در نظام رتبه بندی موضوعی  شانگهای 2019 براساس اعلام ISC

 

فهرست دانشگاه های حاضر در رتبه بندی موضوعی شانگهای 2019- ایران

 

حوزه اصلی

رشته

نام دانشگاه ها

رتبه

 

علوم پایه

ریاضیات

دانشگاه آزاد اسلامی

150-101

 

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

400-301

 

فیزیک

دانشگاه آزاد اسلامی

۴۰۰-۳۰۱

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

۵۰۰-۴۰۱

 

دانشگاه صنعتی شریف

۵۰۰-۴۰۱

 

شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی

۲۰۰-۱۵۱

 

دانشگاه تهران

۵۰۰-۴۰۱

 

زمین شناسی

دانشگاه تربیت مدرس

۵۰۰-۴۰۱

 

دانشگاه تهران

۵۰۰-۴۰۱

 

اکولوژی

دانشگاه آزاد اسلامی

401-500

 

دانشگاه تهران

401-500

 

علوم جوی

دانشگاه آزاد اسلامی

۴۰۰-۳۰۱

 

دانشگاه تهران

۴۰۰-۳۰۱

 

مهندسی

مهندسی مکانیک

دانشگاه آزاد اسلامی

36

 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱50-101

 

دانشگاه علم و صنعت ایران

۱50-101

 

دانشگاه تهران

۱50-101

 

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۱50-101

 

دانشگاه صنعتی شریف

200-۱5۱

 

دانشگاه فردوسی مشهد

200-۱5۱

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

201-300

 

دانشگاه خواجه نصیر طوسی

201-300

 

دانشگاه تربیت مدرس

201-300

 

دانشگاه گیلان

201-300

 

دانشگاه تبریز

201-300

 

دانشگاه سمنان

201-300

 

دانشگاه کاشان

201-300

 

دانشگاه بوعلی سینا

301-400

 

دانشگاه شیراز

301-400

 

 

مهندسی برق و الکترونیک

دانشگاه تهران

101-150

 

دانشگاه صنعتی شریف

151-200

 

دانشگاه آزاد اسلامی

201-300

 

دانشگاه تبریز

301-400

 

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

301-400

 

دانشگاه علم و صنعت

401-500

 

دانشگاه تربیت مدرس

401-500

 

دانشگاه فردوسی مشهد

401-500

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

401-500

 

دانشگاه خواجه نصیر طوسی

401-500

 

دانشگاه کاشان

401-500

 

دانشگاه شیراز

401-500

 

دانشگاه صنعتی شیراز

401-500

 

مهندسی اتوماسیون وکنترل

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۲۰۰-۱۵۱

 

دانشگاه علم وصنعت

۲۰۰-۱۵۱

 

دانشگاه آزاد اسلامی

۲۰۰-۱۵۱

 

دانشگاه خواجه نصیرطوسی

۲۰۰-۱۵۱

 

دانشگاه صنعتی شریف

۲۰۰-۱۵۱

 

دانشگاه تهران

۲۰۰-۱۵۱

 

دانشگاه تبریز

۲۰۰-۱۵۱

 

مهندسی مخابرات

دانشگاه صنعتی شریف

۲۰۰-۱۵۱

 

دانشگاه آزاد اسلامی

201-300

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

201-300

 

دانشگاه تهران

201-300

 

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

201-300

 

دانشگاه علم وصنعت

201-300

 

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

201-300

 

دانشگاه تربیت مدرس

201-300

 

مهندسی علم و فناوری ابزار آلات

دانشگاه آزاد اسلامی

33

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

36

 

دانشگاه تهران

51-75

 

دانشگاه صنعتی شریف

151-200

 

صنعتی امیر کبیر

201-300

 

دانشگاه علم وصنعت

201-300

 

مهندسی پزشکی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

201-300

 

علوم پزشکی تهران

201-300

 

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه آزاد اسلامی

151-200

 

صنعتی امیرکبیر

301-400

 

صنعتی شریف

301-400

 

دانشگاه تهران

301-400

 

علم و صنعت

401-500

 

مهندسی عمران

دانشگاه آزاد اسلامی

51-75

 

دانشگاه تهران

76-100

 

صنعتی شریف

101-150

 

صنعتی امیرکبیر

۲۰۰-۱۵۱

 

دانشگاه تربیت مدرس

۲۰۰-۱۵۱

 

علم و صنعت

201-300

 

دانشگاه گیلان

201-300

 

دانشگاه تبریز

201-300

 

دانشگاه سمنان

201-300

 

مهندسی شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی

37

 

 صنعتی امیر کبیر

100-76

 

،دانشگاه تهران

100-76

 

صنعتی شریف

150-101

 

صنعتی اصفهان

۲۰۰-۱۵۱

 

تربیت مدرس

۲۰۰-۱۵۱

 

علم و صنعت

3۰۰-201

 

صنعتی نوشیروانی بابل

3۰۰-201

 

دانشگاه تبریز

3۰۰-201

 

 دانشگاه شیراز

3۰۰-201

 

فردوسی مشهد

۴۰۰-۳۰۱

 

صنعتی سهند

۴۰۰-۳۰۱

 

دانشگاه کاشان

۴۰۰-۳۰۱

 

 دانشگاه یاسوج

۴۰۰-۳۰۱

 

دانشگاه رازی

۵۰۰-۴۰۱

 

دانشگاه اصفهان

۵۰۰-۴۰۱

 

 دانشگاه بو علی سینا

۵۰۰-۴۰۱

 

خواجه نصیر طوسی

۵۰۰-۴۰۱

 

 دانشگاه سمنان

۵۰۰-۴۰۱

 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

۵۰۰-۴۰۱

 

مهندسی مواد

دانشگاه آزاد اسلامی

3۰۰-201

 

دانشگاه تهران

3۰۰-201

 

صنعتی امیر کبیر

۴۰۰-۳۰۱

 

 صنعتی شریف

۴۰۰-۳۰۱

 

صنعتی اصفهان

۵۰۰-۴۰۱

 

علم و فناوری نانو

دانشگاه آزاد اسلامی

۴۰۰-۳۰۱

 

 صنعتی شریف

۴۰۰-۳۰۱

 

دانشگاه تهران

۴۰۰-۳۰۱

 

علوم و مهندسی انرژی

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۵۰-۱۰۱

 

 صنعتی اصفهان

3۰۰-201

 

دانشگاه تبریز

3۰۰-201

 

 دانشگاه تهران

3۰۰-201

 

صنعتی امیرکبیر

۴۰۰-۳۰۱

 

صنعتی نوشیروانی بابل

۴۰۰-۳۰۱

 

 فردوسی مشهد

۴۰۰-۳۰۱

 

علم و صنعت

۴۰۰-۳۰۱

 

 دانشگاه صنعتی شریف

۴۰۰-۳۰۱

 

 تربیت مدرس

۴۰۰-۳۰۱

 

خواجه نصیر طوسی

۵۰۰-۴۰۱

 

 صنعتی سهند

۵۰۰-۴۰۱

 

دانشگاه کاشان

۵۰۰-۴۰۱

 

 دانشگاه سمنان

۵۰۰-۴۰۱

 

 دانشگاه شیراز

۵۰۰-۴۰۱

 

مهندسی و علوم زیست محیطی

دانشگاه آزاد اسلامی

۵۰۰-۴۰۱

 

دانشگاه تهران

۵۰۰-۴۰۱

 

منابع آب

دانشگاه تهران

46

 

دانشگاه تبریز

۱۰۰-۷۶

 

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۵۰-۱۰۱

 

دانشگاه تربیت مدرس

۲۰۰-۱۵۱

 

 دانشگاه شیراز

۲۰۰-۱۵۱

 

علوم و فناوری غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۰۰-۷۶

 

دانشگاه تهران

۱۰۰-۷۶

 

دانشگاه فردوسی مشهد

۳۰۰-۲۰۱

 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۳۰۰-۲۰۱

 

 دانشگاه تربیت مدرس

۳۰۰-۲۰۱

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

۳۰۰-۲۰۱

 

 دانشگاه شیراز

۳۰۰-۲۰۱

 

بیوتکنولوژی

دانشگاه آزاد اسلامی

4۰۰-3۰۱

 

دانشگاه تربیت مدرس

4۰۰-3۰۱

 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

4۰۰-3۰۱

 

 دانشگاه تهران

4۰۰-3۰۱

 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

500-401

 

مهندسی دریا

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

38

 

علوم و فناوری حمل و نقل

دانشگاه تهران

۱۵۰-۱۰۱

 

دانشگاه علم و صنعت ایران

۲۰۰-۱۵۱

 

 دانشگاه صنعتی شریف

۲۰۰-۱۵۱

 

 دانشگاه آزاد اسلامی

۲۰۰-۱۵۱

 

مهندسی معدن

دانشگاه تهران

34

 

دانشگاه آزاد اسلامی

46

 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

75-51

 

 دانشگاه باهنر کرمان

۷۵-۵۱

 

دانشگاه تربیت مدرس

۷۵-۵۱

 

 دانشگاه صنعتی اصفهان

100-76

 

مهندسی متالورژی

دانشگاه تهران

۷۵-۵۱

 

 دانشگاه آزاد اسلامی

۱۰۰-۷۶

 

دانشگاه صنعتی شریف

۱۵۰-۱۰۱

 

دانشگاه فردوسی مشهد

۱۵۰-۱۰۱

 

 دانشگاه علم و صنعت ایران

۱۵۰-۱۰۱

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۵۰-۱۰۱

 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

20۰-۱5۱

 

دانشگاه صنعتی سهند

20۰-۱5۱

 

 دانشگاه شیراز

20۰-۱5۱

 

 دانشگاه تربیت مدرس

20۰-۱5۱

 

علوم زیستی

علوم کشاورزی

دانشگاه تهران

151-200

 

دانشگاه آزاد اسلامی

201-300

 

دانشگاه تربیت مدرس

301-400

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

301-400

 

علوم دامپزشکی

دانشگاه تهران

151-200

 

دانشگاه آزاد اسلامی

151-200

 

دانشگاه شیراز

201-300

 

دانشگاه فردوسی مشهد

201-300

 

دانشگاه تربیت مدرس

201-300

 

علوم پزشکی

پزشکی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

201-300

 

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

201-300

 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

201-300

 

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

201-300

 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

301-400

 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

401-500

 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

401-500

 

دانشگاه علوم پزشکی ایران

401-500

 

سلامت عمومی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

151-200

 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

151-200

 

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

201-300

 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

301-400

 

دانشگاه علوم پزشکی ایران

301-400

 

دندانپزشکی و علوم دهانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

151-200

 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

201-300

 

دانشگاه آزاد اسلامی

201-300

 

پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی ایران

201-300

 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

201-300

 

دانشگاه تربیت مدرس

201-300

 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

201-300

 

فناوری پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

301-400

 

دانشگاه آزاد اسلامی

301-400

 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

301-400

 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

301-400

 

داروسازی و علوم دارویی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

101-150

 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

151-200

 

دانشگاه آزاد اسلامی

301-400

 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

301-400

 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

401-500

 

علوم اجتماعی

اقتصاد

دانشگاه آزاد اسلامی

401-500

 

دانشگاه تهران

401-500

 

مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

151-200

 

دانشگاه تهران

201-300

 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

301-400

 

دانشگاه صنعتی شریف

301-400

 

دانشگاه علم و صنعت ایران

401-500