نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشگاه رازی در جدیدترین رتبه بندی سایویژنز در رده دهم در میان دانشگاه های جامع کشور قرار گرفت

دانشگاه رازی در جدیدترین رتبه بندی سایویژنز در رده دهم در میان دانشگاه های جامع کشور قرار گرفت


معاون پژوهش و فناوری دانشگاه رازی گفت: در جدید ترین نتایج نظام رتبه بندی سای‌ویژنز (scivisions) دانشگاه رازی در با یک رتبه ارتقا در جایگاه دهم در میان دانشگاه های جامع کشور قرار گرفت.
 دکتر سید محمد باقر نجفی اظهار داشت: سا‌ی‌ویژنز (آینده پژوهی علم) یکی از نظام های رتبه بندی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی دنیاست که همزمان سه بعد پژوهش، فناوری و آموزش را بررسی می کند.
وی افزود: در نظام رتبه بندی سای ویژنز ۵۰ درصد امتیازها به پژوهش، ۳۰ درصد به فعالیت های فنآورانه و نوآورانه و ۲۰ درصد دیگر به محیط آموزشی دانشگاه اختصاص داده شده است.
دکتر نجفی با بیان اینکه تاثیر علمی، تاثیر فناورانه و فضای یادگیری شاخص های این نظام رتبه بندی است افزود: دانشگاه رازی بر اساس این ارزیابی امتیازکل ۱۸/۷۵ (هجده و هفتاد و پنج) پژوهش و فناوری و رتبه ۱۱۹۸ جهانی را کسب کرده است.