نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دبیرخانه منطقه پنج پژوهش وفناوری

دبیرخانه منطقه پنج پژوهش وفناوری


در راستای عملیاتی کردن قانون تأسیس شورای مرکزی دانشگاهها مصوب 1344.09.09 و ماده 2 قانون اصلاح تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب 1353/05/08 به منظور فراهم آوردن موجبات ایفای وظایفی که به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محول است و همچنین ایجاد بستر مناسب برای تبادل نظر بین مدیران، مسئولان و کارشناسان آموزش عالی کشور، ایجاد هماهنگی های لازم در امور دانشگاهی و موسسات آموزش عالی کشور، تسهیل در برنامه ریزی و فعالیت ها، مدیریت و صرفه جویی در وقت و هزینه با توجه به موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی محل دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور نسبت به منطقه بندی مراکز آموزش عالی در 9 منطقه اقدامات مطالعاتی و عملیاتی انجام گرفته است.