نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دستور العمل و شیوه نامه هجدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران وفناوران برگزیده

دستور العمل و شیوه نامه هجدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران وفناوران برگزیده


 

به اطلاع دانشگاهیان ارجمند می رساند وزارت علوم  دستورالعمل وشیوه نامه "هجدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران وفناوران برگزیده " را به دانشگاه ها ومراکز پژوهشی سراسر کشور ابلاغ نموده است . 

 

دستورالعمل هجدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران وفناوران برگزیده 

شیوه نامه هجدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران وفناوران برگزیده 

 

همچنین توجه به موارد ذیل ضروری است :

1. بر اساس ماده 4 دستورالعمل ، دانشگاه رازی به ازای هر یک از گروه های تعربف شده وموجود دردانشگاه ، یک نفر عضو هیات علمی به عنوان پژوهشگر برتر واجد شرایط ، انتخاب ومعرفی خواهد نمود .      

2. ملاک بررسی فعالیت های پژوهشی وفناوری اعضای هیات علمی داوطلب ، صرفا فعالیت های ثبت شده در سامانه گلستان می باشد .