دعوت برای شرکت در دو مراسم "تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان" و "تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه" - show-content

دعوت برای شرکت در دو مراسم "تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان" و "تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه"

دعوت برای شرکت در دو مراسم "تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان" و "تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه"


دعوت برای شرکت در دو مراسم "تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان" و "تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه"

معاونت پژوهش و فناوری | 14 آذر 1395

 

 

"پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری، زیر بنای اقتصاد مقاومتی"

 

"مراسم تجلیل‌ از پژوهشگران و فناوران برتر استان در سال 1395" همزمان با مراسم اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان، روز دوشنبه مورخ 1395،9،155 در محل نمایشگاه های بین المللی (پارک شاهد) برگزار خواهد شد و در این مراسم از پژوهشگران برتر دانشگاه و برتر دانشکده های دانشگاه رازی به همراه سایر پژوهشگران و فناوران برتر استان تقدیر به عمل خواهد آمد.

 

 
همچنین "مراسم تجلیل‌ از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه رازی" روز دوشنبه 22 آذر 1395 ساعت 10 صبح، در سالن  اجتماعات شهید دکتر علیمحمدی، دانشکده علوم برگزار خواهد شد و در این مراسم از کلیه پژوهشگران برتر در دانشگاه رازی (پژوهشگران برتر دانشگاه، دانشکده، گروه، جوان و برتر دانشجویی) تقدیر به عمل خواهد آمد.

 

 
ضمن دعوت از جنابعالی جهت شرکت در این مراسم لطفاً اطلاع رسانی مناسب در این زمینه صورت گیرد.