نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر شهبازی خبر داد:

دکتر شهبازی خبر داد:


 

مدیر امور پژوهشی دانشگاه رازی گفت: بر اساس نظام رتبه‌بندی "یو اس نیوز"، دانشگاه رازی رتبه ششم را در بین دانشگاه‌های جامع ایران به دست آورد.

 

دکتر یاسر شهبازی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه رازی اظهار کرد: در تازه‌ترین رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان که توسط مؤسسه "یو اس نیوز" صورت گرفته، دانشگاه رازی رتبه ششم را در بین دانشگاه‌های جامع ایران به دست آورد.

 

دکتر شهبازی بیان کرد: نظام رتبه‌بندی "یو اس نیوز"،  از سال ۲۰۱۴  هر ساله دانشگاه‌های جهان را برمبنای شاخص‌های اعلام شده، رتبه‌بندی می‌کند و امسال نیز ۱۳۷۲ دانشگاه جهان توسط این مؤسسه ارزیابی شده‌اند که ۲۱ دانشگاه کشور در بین ۱۲۵۰ رتبه برتر قرار گرفته‌اند.

 

دکتر شهبازی اظهار کرد: دانشگاه رازی با کسب امتیاز ۲۱.۵، رتبه ششم را در بین دانشگاه‌های جامع و رتبه هفدهم را در بین دانشگاه‌های برتر کشور کسب کرده است. همچنین رتبه جهانی دانشگاه رازی در این نظام رتبه‌بندی ۱۱۹۰ است.

 

وی با اشاره به شاخص‌هایی که نظام رتبه‌بندی "یو اس نیوز" از آنها برای رتبه‌بندی دانشگاه‌ها استفاده می‌کند، افزود: شهرت جهانی در پژوهش، شهرت منطقه‌ای در پژوهش، تعداد تولیدات علمی، تعداد و سهم تولیدات علمی جزو ۱۰ درصد پراستنادترین­‌ها (در قالب دو شاخص مجزا)، تعداد استنادات صورت گرفته به آثار علمی، تعداد و سهم مقالات یک درصد برتر و تعداد کتاب‌ها و همایش‌ها از جمله شاخص‌های مطرح شده در این نظام رتبه بندی است.

 

 

رتبه در بین دانشگاه‌های جامع 

 

نام دانشگاه

 

رتبه جهانی
۱ دانشگاه تهران  ۴۳۸
۲ دانشگاه تربیت مدرس  ۸۰۵
۳ دانشگاه فردوسی مشهد ۸۷۲
۳ دانشگاه تبریز ۸۷۲
۴ دانشگاه اصفهان  ۱۱۲۷
۵ دانشگاه کاشان  ۱۱۸۲
۶ دانشگاه رازی ۱۱۹۰
۷ دانشگاه گیلان  ۱۲۱۶
۸ دانشگاه شهید باهنر کرمان  ۱۲۳۷

 

رتبه دانشگاه رازی  بر اساس شاخص‌های نظام رتبه بندی یو اس نیوز:  

ردیف نام شاخص رتبه دانشگاه
۱ شهرت جهانی در پژوهش  ۱۱۰۹
۲ شهرت منطقه‌ای در پژوهش  ۳۳۳
۳ انتشارات ۱۰۷۲
۴ کتاب‌ها  ۱۱۸۳
۵ همایش‌ها ۱۱۷۴
۶ تأثیر استناد نرمال شده  ۱۰۷۵
۷ تعداد استنادها ۱۱۴۰
۸ تعداد انتشارات قرار گرفته در بین ۱۰درصد پراستناد  ۱۰۷۵
۹ درصد انتشارات قرار گرفته در بین ۱۰درصد مقالات پراستناد  ۹۶۹
۱۰ تعداد انتشارات بین المللی (همکاری‌های بین‌المللی)   ۱۰۱۴
۱۱ درصد انتشارات با همکاری‌های بین‌المللی ۱۲۴۵
۱۲ تعداد مقالات پر استناد یک درصد برتر ۱۱۳۴
۱۳ در صد مقالات پراستناد یک درصد برتر  ۱۰۷۴