نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرح وظایف

شرح وظایف


برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای برنامه‌های هفته پژوهش و فناوری استان؛

  1. ساماندهی فعالیت‌های مرتبط با هفته پژوهش و فناوری استان؛
  2. برنامه‌ریزی جهت تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز برنامه‌های مذکور؛
  3. انتخاب نهایی پژوهشگران و فناوران و مراکز پژوهش و فناوری برتر استان و اعلام به ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری.