نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرح وظایف

 

  1. برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای برنامه‌های هفته پژوهش و فناوری استان؛
  2. ساماندهی فعالیت‌های مرتبط با هفته پژوهش و فناوری استان؛
  3. برنامه‌ریزی جهت تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز برنامه‌های مذکور؛
  4. انتخاب نهایی پژوهشگران و فناوران و مراکز پژوهش و فناوری برتر استان و اعلام به ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری.