نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شعار ، برنامه ها و اسامی روزهای هفته پژوهش وفناوری اعلام شد

شعار ، برنامه ها و اسامی روزهای هفته پژوهش وفناوری اعلام شد


وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری در نامه ای به استانداران و روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور شعار برنامه ها و دستورالعمل برگزاری هفته پژوهش استانی را اعلام کرد .

شعار و برنامه های هفته پژوهش و فناوری - سال 1398

دستورالعمل برگزاری هفته پژوهش در استان ها - سال 1398