نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شعار ، برنامه ها و اسامی روزهای هفته پژوهش وفناوری سال 1398

شعار ، برنامه ها و اسامی روزهای هفته پژوهش وفناوری سال 1398


 

وزارت علوم د نامه های به استانداران و روسای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور ، شعار، برنامه ها واسامی روزهای هفته پژوهش وفناوری سال 1398 را اعلام کرد .

 

شعار واسامی روزهای هفته پژوهش وفناوری 

دستورالعمل برگزاری هفته پژوهش و فناوری در استان ها