نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شورای پژوهش و فناوری دانشگاه

شورای پژوهش و فناوری دانشگاه


شورای پژوهش و فناوری با هدف برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری به منظور ارتقاء کمیت و کیفیت فعالیت­های پژوهشی و فناورانه، تدوین خط مشی و تصویب برنامه‌های راهبردی با ایجاد فضایی هماهنگ جهت انجام فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه ایجاد گردیده است