نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شیوه نامه همکاری با سازمان تحقیقات هسته ای اروپا (سرن)

شیوه نامه همکاری با سازمان تحقیقات هسته ای اروپا (سرن)


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نامه های به روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، شیوه نامه همکاری با سازمان تحقیقات هسته ای اروپا (سرن) را به دانشگاه ها ابلاغ نموده است .

متن شیوه نامه