نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان حمایت از رساله های دکتری مرتبط با حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

فراخوان حمایت از رساله های دکتری مرتبط با حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی


 

دفتر معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری با ارسال نامه های به کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور اعلام کرده در راستای راهبردهای تعیین شده در سند ملی علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی شامل تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی و ترغیب برای انجام تحقیقات مرتبط از پروپوزالهای مصوب پایاننامههای دکتری در راستای اهداف و اولویتهای مصوب ستاد حمایت به عمل میآورد. 

متن نامه در فایل زیر قابل مشاهده است.

 فراخوان حمایت از رساله های دکتری مرتبط به حوزه سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی