فراخوان دو جشنواره جوان و بین المللی خوارزمی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان دو جشنواره جوان و بین المللی خوارزمی

سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران در نامه ای به روابط عمومی های دانشگاه ها ومراکز پژوهشی کشور ، پوستر فراخوان دو جشنواره جوان وبین المللی خوارزمی را منتشر کرد .