نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان دو جشنواره جوان و بین المللی خوارزمی

فراخوان دو جشنواره جوان و بین المللی خوارزمی


سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در نامه ای به روابط عمومی های دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور، پوستر فراخوان دو جشنواره جوان و بین المللی خوارزمی را منتشر کرد.