نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان فرصت مطالعاتی 1401-1400

فراخوان فرصت مطالعاتی 1401-1400


به اطلاع اعضای محترم هیات علمی می رساند، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه رازی در نظر دارد به روال سنوات گذشته، اقدام به اعزام اعضای هیات علمی متقاضی فرصت مطالعاتی نماید.

متقاضیان می بایست درخواست خود را حداکثر تا تاریخ 15 مهرماه سال جاری از طریق اتوماسیون اداری به گروه مربوطه ارسال نمایند. 

شیوه نامه و کاربرگ در پورتال معاونت پژوهشی قسمت آیین نامه ها و فرم ها قابل دسترسی می باشد.

پس از بررسی و تصویب درخواست متقاضیان در شورای گروه تا 30 مهرماه ، و بررسی و تصویب درخواست متقاضی در کمیته منتخب دانشکده ، مدارک مورد نظر میبایست تا 15 آذرماه به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال شوند.

بدیهی است این معاونت در برابر اسامی و مدارکی که پس از این تاریخ اعلام گردند، به هیچ عنوان مسئولیتی نخواهد داشت.