نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیران پژوهشی دانشگاه از سال 1372

مدیران پژوهشی دانشگاه از سال 1372


 

ردیف
نام مدیر تاریخ فعالیت
1 دکتر یاسر شهبازی دی 1396- بهمن 1398
2 دکتر علیرضا معرفت شهریور 1394 - دی 1396
3 دکتر هومن سالاری

اردیبهشت 1389 - بهمن 1391

تیر 1393 - آذر 1393

4 دکتر فریبرز خادم حجتی مهر 1385 - اردیبهشت 1389
5 دکتر مسعود اخوان کاظمی تیر 1384 - مهر 1385
6 دکتر سیروس رسولیار فروردین 1384 - تیر 1384
7 دکترمسعود رحیمی بهمن 1381 - فروردین 1384
8 دکتر محمد جوشقانی شهریور 1379 - بهمن 1381
9 دکتر پیمان صالحی شهریور 1375 - شهریور 1379
10 دکتر مهراد پاک نژاد اسفند 1372- اسفند 1375