نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیران پژوهشی دانشگاه از سال 1372

مدیران پژوهشی دانشگاه از سال 1372


 

دکتر مراد پاکنژاد

اسفند1372-شهریور1375

 

دکتر پیمان صالحی

شهریور1375-شهریور1379

 

دکتر محمد  جوشقانی

شهریور1379-بهمن1381

 

دکتر    مسعود   رحیمی

بهمن1381-فروردین1384

 

دکتر سیروس رسولیار

فروردین1384-تیر1384

 

دکتر مسعود اخوان کاظمی

تیر1384-مهر1385

 

دکتر   فریبرز خادم حجتی

مهر1385-اردیبهشت1389

 

دکتر هومن سالاری

اردیبهشت 1389- بهمن 1391

تیر93- آذر 93