مراسم تجلیل از پژوهشگران وفناوران برتر دانشگاه اه ودستگاه های اجرایی استان - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم تجلیل از پژوهشگران وفناوران برتر دانشگاه اه ودستگاه های اجرایی استان

 

همزمان با برگزاری مراسم هفته پژوهش در دانشگاه رازی ، مراسم تجلیل از پژوهشگران وفناوران برتر دانشگاه ها ودستگاه های اجرایی استان در سال 1397 ، درروز چهارشنبه 28 آذر در تالار فرهنگ وادب دانشکده ادبیات وعلوم انسانی برگزار می شود .