نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مطالعات زبان ها و گویش های غرب ایران

مطالعات زبان ها و گویش های غرب ایران


مطالعات زبان ها و گویش های غرب ایران

مجلۀ مطالعات زبان و گویش‌های غرب ایران براساس مجوز شمارۀ 116953/3 مورخ 31/5/1391 مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شماره ثبت 76414 معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌شود.

این مجله براساس نامۀ شماره 3/18/214917 تاریخ 20/09/1396 دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از شمارۀ 8 بهار 1394 با اعتبار علمی-پژوهشی منتشر می‌شود.

 

آدرس سایت مجله