نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی

معرفی


دفتر نشریات علمی دانشگاه با هدف انتشار نتایج پژوهش های اساتید و محققان وایجاد ارتباط وهمکاری علمی بین پژوهشگران برپا شده است .

دانشگاه رازی دارای سه نشریه علمی پژوهشی : کاوشنامه ادبیات تطبیقی ، جغرافیا وپایداری محیط وروانشناسی پیری و چهار نشریه علمی تخصصی : فصلنامه روایت پژوهی ، مطالعات زبان وگویشهای غرب ایران ، مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل و Applied research in water and wastewater که این نشریه آخر بصورت الکترونیک منتشر می شود

کارشناس دبیرخانه : بهاره قیطولی   

شماره تماس : ۰۸۳۳۴۲۷۴۶۰۱

پست الکترونیک : b.gheytouli[at]razi.ac.ir

 

کارشناس دانشکده ادبیات : نسرین عزیزی                

  شماره تماس : ۰۸۳۳۴۲۸۳۹۰۸

 

کارشناس نشریه روانشناسی پیری  : پریسا جانجانی 

شماره تماس : ۰۸۳۳۸۳۸۸۴۹۱

 

کارشناس نشریه مطالعات اقتصاد بین الملل : فرشته بهرامی پور

شماره تماس :۰۸۳۳۸۳۸۸۰۷۷

کارشناس نشریه appied research in water and wastewater : زهرا رحیمی