نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی نشریات

معرفی نشریات


 

        عنوان امتیاز مدیر مسئول  سردبیر هیات تحریریه آدرس 
کاوشنامه ادبیات تطبیقی  علمی پژوهشی  تورج زینی وند تورج زینی وند

دکتر یحیی معروف، دکتر وحید سبزیان پور، دکتر علی سلیمی، دکتر فرامرز میرزایی، دکتر قهرمان شیری

دکتر علی محمدی، دکتر مهدی شریفیان، دکتر حامد صدقی، دکتر سید احمد پارسا، جهانگیر امیری، سوسن جبری

comparativeliterature۹۰@yahoo.com
جغرافیا وپایداری محیط زیست  علمی پژوهشی  حسن ذوالفقاری  ایرج جباری 

سعید جهانبخش، محمدرضا رضوانی، میرستار صدرموسوی، مجتبی قدیری معصوم، محمد حسین رضایی مقدم،

مجتبی یمانی، مهدی پورطاهری، سید علی بدری، ایرج جباری، فیروز مجرد، منوچهر فرج زاده، قاسم عزیزی، امجد ملکی

gesrazi@gmail.com
روانشناسی پیری  علمی پژوهشی  جهانگیر کرمی  خدامراد مومنی 
یداله ابوالفتحی ممتاز ، محمد اورکی ، اصغر دادخواه ، منصور رضایی ، مهشید فروغان ،
احمد علی اکبری کامرانی ، عبداله معتمدی ، کامران یزدانبخش 

 

aging@razi.ac.ir
مطالعات زبان وگویشهای غرب ایران  علمی پژوهشی  شجاع تفکری رضایی  عامر قیطوری 

علی افخمی-محمود بی جی خان-مصطفی حسرتی-علی درزی-شهلا رقیب دوست-

ویدا شقاقی-مصطفی عاصی-خسرو غلامعلی زاده- عامر قیطوری-

ارسلان گلفام  اریک انونبی و دیاکو رحمانی 

lswdirazi@hotmail.com
مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل  علمی پژوهشی   فرهاد دانش نیا  فرهاد دانش نیا

سید عبدالعلی قوام ، حسین پور احمدی ، محمد علی فلاحی ، عباس مصلی نژاد،   جهانگیر کرمی ،

علی اصغر کیوان حسینی ، کیومرث سهیلی ، سهراب شهابی ، فرهاد دانش نیا ، قدرت احمدیان 

 

ipes@razi.ac.ir
پژوهشنامه ادبیات داستانی  علمی تخصصی  الیاس نورایی  سوسن جبری 

سید احمد پارسا، محمد مراد ایرانی، سوسن جبری، مریم خلیلی جهان تیغ، غلامرضا سالمیان، مهدی شریفیان،

موسی پرنیان، شهلا خلیلی اللهی

adabiatdastani@razi.ac.ir
Advances in Nanochemistry علمی تخصصی Soheila Kashanian Mojtaba shamsipour, Mohammad joshaghani

Hossein Eshghi,Babak Karimi,Majid Moghadam

, Mohammad Mahdi Najafpoor,Siamak Noorizadeh,Ezzat Rafiee,Ali Akbar Zinatizadeh

 

Journal of Applied Research In Water And Wastewater

علمی پژوهشی 

Ali Akbar Zinatizadeh

Hossein Bonakdari

  Masoud Rahimi,Hossein Bonakdari,Ali Akbar Zinatizadeh,Mohamed

Ali Almasi, Habibollah younesi,

Mehrdad Pirsaheb, Bita Ayati

,Qimiming jimmy yu, Ahmad Auhairi Buabdullah , Mehrdad Farhadian , Bahram Gharabaghi

jarww@razi.ac.ir