نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقالات برتر ( داغ و پراستناد ) ونحوه شاسایی آنها

 

مقالات برتر (Top papers) به دو دسته مقالات داغ و مقالات پراستناد تقسیم می شوند . 

مقالات داغ ( Hot papers) : 

مقالات داغ مقالاتی هستند که به لحاظ تعداد استنادهای دریافتی در رشته موضوعی خود در زمره مقالات یک دهم درصد برتر قرار می گیرند .

مقالات پراستناد (Highly cited papers) :

مقالات پراستناد مقالاتی هستند که که به لحاظ تعداد استنادهای دریافتی در رشته موضوعی خود در زمره مقالات یک درصد برترقرار می گیرند .

بازه زمانی برای محاسبه مقالات داغ دوماهه وبرای مقالات پراستناد ده ساله است . 

نحوه شناسایی مقالات برتر :

معیار وملاک انتخاب مقالات برتر ( مقالات داغ ومقالات پراستناد ) پایگاه طلایه داران علم تامسون رویترز (ESI)  است که یکی از محصولات ISI می باشد . در این بخش مقالاتی که در طول دوسال گذشته بیشترین ارجاعات را دریافت کرده اند معرفی می شوند و گاه تحت عنوان مقالات داغ شناخته می شوند .

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC  هر ساله لیست مقالات یک درصد برتر کشور را که از ESI  استخراج شده اعلام می کند .