نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقدمه

مقدمه


 

برگزاری همایش های علمی به عنوان جزیی از فرآیند مدیریت دانش در عرصه علم و برقراری و تقویت ارتباط میان اعضای علمی جامعه به منظور تبادل اندیشه، یادگیری، ارائه یافته ها و نظریه های جدید، نشر و اشاعه جدیدترین دستاوردهای تحقیقاتی و در نهایت رسیدن به خرد جمعی، امری ضروری است. 

بدین منظور معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه رازی با تدوین شیوه نامه برگزاری همایش های علمی  راه را برای پژوهشگران  تسهیل نموده است.

 

کارشناس مربوطه: بهاره قیطولی 

تلفن: 34274601 -083 داخلی 17

پست الکترونیک: b.gheytouli [at] razi.ac.ir