نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشریه " مطالعات زبان وگویش های غرب ایران " درجه علمی پژِوهشی گرفت

نشریه " مطالعات زبان وگویش های غرب ایران " درجه علمی پژِوهشی گرفت


 نشریه " مطالعات زبان وگویش های غرب ایران " با صاحب امتیازی دانشگاه رازی و سردبیری دکترعامر قیطوری ، موفق به اخذ درجه علمی - پژوهشی از وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری ، شد .