نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشریات

نشریات


 

♦ آئین نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری                                         پرسشنامه درخواست نشریه جدید 

                                                                                                          

   آیین نامه نمایه سازی نشریات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام                       ♦  پرسشنامه مخصوص سردبیر نشریه 

           

  شیوه نامه نشریات دانشگاه رازی                                                                                       پرسشنامه مخصوص مدیر مسئول نشریه  

 

♦ شیوه نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی وزارت                                            ♦ پرسشنامه مخصوص اعضاء هیأت تحریریه نشریه 

 

  ♦ راهنمای نمایه سازی نشریات در پایگاه های معتبر علمی                                    ♦ کاربرگ تسویه حساب پژوهانه نشریات 

                                                                                                

                                                                                                                       ♦ فرم خلاصه وضعیت نشریات چاپ شده