نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست اعضای پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی غرب کشور

نشست اعضای پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی غرب کشور


 جلسه اعضای پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی غرب کشور در روز چهارشنبه 21 خرداد ساعت 17 الی 19در محل مرکز اسناد و کرمانشاه شناسی با مدیریت دکتر روح الله بهرامی به عنوان مسؤل راه اندازی پژوهشکده برگزار گردید. در جلسه حاضر دکتر بهرامی گزارشی از روند اجرای کارها ارائه دادند. سپس مدیران گروه های سه گانه در خصوص مسایل ساختاری و همچنین مشکلات پیشرو اجرایی کردن این پژوهشکده به بحث نشستند و نتایجی بدست آمد که در جلسات بعدی بیشتر مورد بررسی قرار می گیرد.