نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست هم اندیشی رئیس دانشکده فنی مهندسی با انجمن های علمی دانشجوئی دانشکده فنی مهندسی

نشست هم اندیشی رئیس دانشکده فنی مهندسی با انجمن های علمی دانشجوئی دانشکده فنی مهندسی


به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی،  نشست هم اندیشی رئیس دانشکده با دبیران انجمن های علمی دانشجویی در تاریخ 29فروردین 1395درمحل آمفی تئاتر دانشکده فنی برگزار شد.

برپایه این گزارش در ابتدای نشست پروفسور محسن حیاتی رییس دانشکده فنی مهندسی ، توضیحاتی را در خصوص انجمنهای علمی و نقش آن در بین دانشجویان ارائه کرد.

وی  اظهار داشت: انجمن علمی دانشجوئی زمینه را برای فعالیت های خودخواسته علمی دانشجویان به صورت تیمی با اهداف مشترک علمی و فنی تخصصی بوجود می آورد . با توجه به این مطلب کسی که در انجمن های علمی فعالیت می کند معمولا از هم کلاسی های خود در زمینه های آموزشی و پژوهشی توانمند تر و با تجربه تر است،از جمله این توانمندی ها عبارتند از :

· مهارت در اموری که به صورت گروهی انجام می پذیرد

· توانایی تبدیل ایده و نظر به کار عملی

· توانایی در برقراری ارتباط بهتر

· توانایی در دادن نظرات بهتر در هم اندیشی ها و شرکت فعال در این جلسات

وی خاطر نشان کرد : نتیجه پرورش چنین توانمندی هایی در دانشجویان فعال در ا نجمن های علمی منجر به تقویت و توا نمندی بنیه علمی دانشگاهها می شود..

پروفسور حیاتی در ادامه ابراز امیدواری کرد : به صورت ماهیانه جلساتی با دبیران انجمن های علمی دانشکده در جهت پیشبرد اهداف و تسریع در عملکرد و روانسازی کارها در دو بعد آموزشی و پژوهشی صورت گیرد تا بتوان به جامعه علمی در راستای تربیت دانشجوی دارای ایده و پروژه های تقاضا محور خدماتی انجام داد.
سپس دکتر حبیب الله صفرزاده مدیر گروه مکانیک دانشکده ، دکتر حسن شرفی مدیر گروه عمران و  سایر اساتید حاضر در جلسه نیز درخصوص اهمیت و اولویت هایی کاری تشکل ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 در ادامه  جلسه هریک از دبیران انجمن ها ی علمی نیز ضمن ارائه برنامه ها و دیدگاه های خود در این خصوص  به بیان مشکلات کاری تشکل خود پرداختند. در پایان مقرر شد که انجمن‌های علمی دانشکده به طور مرتب هر ماه یک بار جهت ارائه  برنا مه‌های خود با هیأت رئیسه دانشکده تشکیل جلسه دهند. و در نهایت پیشنهاد پروژه های تقاضا محور توسط اعضا انجمن اعلام گردد.