نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نقد و بررسی کتاب " گهواره نگین سبز زاگرس" در مرکز اسناد وکرمانشاه شناسی

نقد و بررسی کتاب " گهواره نگین سبز زاگرس" در مرکز اسناد وکرمانشاه شناسی


جلسه نقد و بررسی کتاب " گهواره نگین سبز زاگرس"روز چهارشنبه 21 خرداد ساعت 15 الی 17 در محل مرکز اسناد توسعه و کرمانشاه شناسی برگزار گردید . دراین جلسه که با همکاری انجمن ایرانی تاریخ و مرکز اسناد توسعه و کرمانشاه شناسی کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی برگزار گردید نویسنده محترم کتاب جناب آقای نعمت خدایاری توضیحاتی در مورد اهمیت تألیف این اثر دادند و سپس اعضای حاضر در جلسه به نقد و بررسی آن پرداختند. اعضای جلسه ضمن یادآوری ارزش های این کتاب به عنوان یک اثر بسیار خوب در حوزه تاریخ و جغرافیای بومی استان، بر پژوهش های تاریخ نگاری بومی و منطقه ای دیگر تأکید کردند.