نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش و فناوری و فن بازار استان کرمانشاه

نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش و فناوری و فن بازار استان کرمانشاه


نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش و فناوری و فن بازار استان کرمانشاه روز یکشنبه ۲۵ لغایت ۲۸ آذرماه در پردیس دانشگاه رازی کتابخانه مرکزی برگزار می‌شود.