نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هشتاد وهفتمین جلسه شورای چاپ و نشر دانشگاه

هشتاد وهفتمین جلسه شورای چاپ و نشر دانشگاه


هشتاد و هفتمین جلسه شورای چاپ ونشر دانشگاه در تاریخ 1398/08/11 در سالن جلسات حوزه معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه برگزار شد . در این جلسه به بررسی کتب ارسالی از دانشکده ها جهت چاپ در انتشارات دانشگاه ، پرداخته شد.