نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش های درحال برگزاری

همایش های درحال برگزاری


                

 

     

                 همایش ملی پیشگیری از سوء مصرف

                         مواد مخدر

                      3 اردیبهشت 1399

             

                      

         

 

          پنجمین کنگره ملی تاریخدانان ( دانش تاریخ ، کارکرد  مدنی ، اشتغال و  کارآفرینی 

             دانشگاه رازی ، 27 فروردین 1399

 

 

 

 

         

                  اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در صنعت آب و برق 

                        دانشگاه رازی ، 12-11 تیر ماه 1399

             

 

 

                                                                                     

 

                                                                         

                         ششمین همایش ملی آموزش تاریخ در مدارس

                                  دانشگاه رازی ، 27   تیرماه 1399 

                                                

 

 

 

          

  •                  کنفرانس سالانه فیزیک ایران                                                                                
  •                    20 الی 22 مرداد1399
  •