نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وظایف شورای پژوهش وفناوری

وظایف شورای پژوهش وفناوری


 •    همکاری با معاون پژوهشی و فناوری برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت رئیسه؛
 •    ارائه پیشنهاد در زمینه‌های مختلف پژوهشی به شورای موسسه از جمله:
 •     بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق در موسسه
 •     هماهنگ ساختن زمان تعلیم و تحقیق در موسسه
 •     مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرحهای پژوهشی و تعیین نحوه همکاری با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج دانشگاه
 •     بررسی نحوه ارائه خدمات پژوهشی به سازمانهای مختلف برای برآوردن نیازهای کشور، منطقه و استان و چگونگی همکاری دانشگاه و مراکز صنعتی
 •   همکاری در تدوین برنامه جامع پژوهشی دانشگاه
 •    تدوین و پیشنهاد سیاستها، اهداف و خط‌ مشی پژوهشی و فناوری دانشگاه به منظور ارائه به شورای دانشگاه
 •     فراهم نمودن زمینه‌های توسعه فناوری در موسسه و حمایت از توسعه فعالیت مراکز رشد، کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری دانشگاه
 •     تهیه و تدوین و پیشنهاد طرحهای تربیت محقق
 •    بررسی و تدوین و پیشنهاد برنامه‌های پژوهشی به منظور شناخت هر چه بیشتر جهان دانش و استفاده از آخرین متدهای پژوهشی
 •     پیشنهاد چگونگی استفاده اعضای هیات علمی از نتایج تحقیقات برای ارتقای کیفیت آموزش
 •    تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های مختلف پژوهشی برای پیشنهاد به مراجع ذیربط
 •    بررسی و اظهارنظر درباره مسائلی که شورای دانشگاه یا معاون پژوهشی به شورا ارجاع می‌دهد
 •    تصویب طرحهای پژوهشی دانشگاه با اولویت بخشیدن به طرحهای پژوهشی کاربردی
 •    ایجاد انگیزه‌های مادی و معنوی به منظور ترغیب و تشویق اعضای هیأت علمی به تألیف و ترجمه کتب و نوشتن مقالات تحقیقی و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای تسریع در چاپ و       نشر آثار علمی
 •   پیشنهاد آیین‌نامه نحوه تدوین کتب علمی و پژوهشی بر مبنای ضوابط مصوب به شورای دانشگاه
 •    ارزیابی میزان توانمندی علمی و سنجش قابلیت فارغ‌التحصیلان دانشگاه برای کار در جامعه، از طریق اجرای طرح‌های تحقیقاتی ویژه
 •    تعیین و پیشنهاد خط مشی کلی کاربرد نتایج تحقیقات برای پیشبرد جنبه‌های علمی و فنی کشور
 •    برنامه‌ریزی در جهت توزیع مناسب فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت علمی واجد شرایط