نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) خواستار استفاده دانشگاه رازی از یک وابستگی سازمانی واحد، در تالیف تولیدات علمی شد

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) خواستار استفاده دانشگاه رازی از یک وابستگی سازمانی واحد، در تالیف تولیدات علمی شد


 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در نامه ای به معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه رازی، خواستار آن شده که دانشگاه رازی در انتشار تولیدات علمی خود از یک آدرس واحد استفاده کند. این پایگاه ضمن برشمردن تعدادی از آدرس های اشتباه  که اعضای محترم هیات علمی دانشگاه رازی، در تولید مقالات خود از آن استفاده می کنند ، اعلام کرده به منظور تهیه آمار صحیح از تولیدات علمی دانشگاه و نیز ارتقای رتبه دانشگاه رازی در نظام های رتبه بندی ، لازم است یک وابستگی سازمانی در تمامی تولیدات علمی دانشگاه استفاده شود. 

لازم به ذکر است تنها آدرس یا وابستگی سازمانی صحیح ، " دانشگاه رازی " برای تولیدات علمی به زبان فارسی و " Razi University"  برای تولیدات علمی به زبان انگلیسی است و نام شهر وکشور باید با ویرگول از دانشگاه رازی جدا شود.

متن نامه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه رازی