نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پنجمین کنگره ملی تاریخدانان

پنجمین کنگره ملی تاریخدانان


پنجمین کنگره ملی تاریخدانان

پنجمین کنگره ملی تاریخدانان ( دانش تاریخ ، کارکرد مدنی ، اشتغال و کارآفرینی )

دانشگاه رازی ، 27 فروردین 1399