نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه¬های مجازی برگزار شده و در حال برگزاری در سال 99 توسط مرکز آموزش¬های آزاد و مهارتی

کارگاه¬های مجازی برگزار شده و در حال برگزاری در سال 99 توسط مرکز آموزش¬های آزاد و مهارتی


آقای دکتر جواد رستمی سرپرست گروه آموزش های آزاد و مهارتی دانشگاه در گفتگو با روابط عمومی با اشاره به کارگاه هایی که از ابتدای سال 1399 توسط این مرکز برگزار شده است، افزود تا کنون 5 کارگاه برگزار شده و دوکارگاه دیگر در مرداد و شهریور ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

 

ردیف

عنوان کارگاه

سازمان مشارکت کننده

مخاطبین

تاریخ

مدرس

1

کروماتوگرافی گازی

-

آزاد

1 و 2 تیرماه

لیلا اکبری

2

پرورش حلزون طبی آرایشی اسکارگو

-

آزاد

10 و 11 خرداد

فاطمه حسینی

3

پرورش حلزون طبی آرایشی اسکارگو

مجازی

آزاد

30 و 31 تیر

فاطمه حسینی

4

روش­های پیشرفته در برنامه­ریزی مدیریت منابع آب

مجازی

کارمندان شرکت آب منطقه­ای

20 خرداد تا 16 مرداد

سید احسان فاطمی

5

مهارت آموزی و کارآفرینی در دوران کرونا

اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان

کارمندان فنی حرفه ای کل کشور

31 تیرماه تا 6 مرداد

یوسف محمدی فر

6

تعیین تعرفه­های خدمات بخش آب

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب

کارمندان ادارت وابسته به آب و برق و نیروگاه

مرداد و شهریور 99

علی آرمان

7

شبیه­سازی و لایه­بندی کیفی مخازن سدها

HEC-5Q

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب

کارمندان ادارت وابسته به آب و برق و نیروگاه

مرداد و شهریور 99

میترا جوان

 

 

ایشان با اشاره به اینکه این کارگاه ها به صورت مجازی و برای مخاطبین آزاد وکارمندان ادارات استان برگزار شده است، یادآور شد مدرسین کارگاه ها از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه رازی هستند.