نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه های برگزار شده

کارگاه های برگزار شده


 

 نخستین کارگاه کاربرد آمار در پژوهش های زیستی،هفتم و هشتم تیرماه 1399

 

 

 

 

کارگاه های تابستانه مرکز آپا : دوره آموزشی امنیت سیسکو (CCNA Security)، دوره آموزشی مقدماتی امنیت شبکه + Security

      

 

 

   دوره های مهارتی طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی